onze dromen op een rij

Hans Zaaijer Arts-microbioloog

Levens redden met big data

“Mijn droom? Nederland behoeden voor bekende en nieuwe virussen. Doordat we steeds beter begrijpen wat er in het lichaam gebeurt, tot op moleculair niveau. Dankzij bijvoorbeeld onderzoek naar antistoffen. Zo kunnen we te veel, te weinig of verkeerd gerichte immuunreacties bijsturen. Met Blood For Life kunnen we deze kennis en technieken nog verder brengen.”

Eszter Varga Postdoc researcher

Bloed op maat voor iedereen

“Mijn droom? Over 20 jaar krijgen alle patiënten bloedtransfusies met rode bloedcellen die in het lab gekweekt zijn. Elk zakje exact afgestemd op de bloedgroep van de ontvanger, zodat ergeen afweerreactie kan optreden.”

Daphne Thijssen Directeur Sanquin Bloedbank

Mensen voorgoed genezen

“Mijn droom? Binnen 20 jaar patiënten met aangeboren bloedziekten genezen door gentherapie. Ze krijgen dan hun eigen gerepareerde stamcellen ingebracht zodat ze zelf in staat zijn om gezond bloed te maken waardoor ze niet langer afhankelijk zijn van transfusies.”

Gerald de Haan Directeur Sanquin Research

Kanker genezen met bloed

“Mijn droom? Kankerpatiënten behandelen met lichaamseigen bloedcellen, effectief en zonder bijwerkingen. Door lichaamseigen bloedcellen op te leiden tot soldaten en deze vervolgens weer in het lichaam in te spuiten, waar ze de tumor te lijf gaan. Ons onderzoek is gericht op ontdekkingen en op de toepassing van deze nieuwe mogelijkheden.”

Levens redden met Big Data

Honderdduizenden mensen geven regelmatig bloed bij de bloedbank van Sanquin. Van al deze donaties legt Sanquin op een veilige manier veel informatie vast. Die data bieden een schat aan inzichten over de gezondheid van de gemiddelde Nederlander. We kunnen zien hoe immuniteit zich ontwikkelt, zoals bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie.
Maar het grootschalig analyseren van bloed kan er ook voor zorgen dat we nieuwe of opkomende ziekten vroegtijdig signaleren, zodat snel ingegrepen kan worden en we dure behandelingen of extra druk op de zorg voorkomen. Onderzoekers van Sanquin staan dan ook te trappelen om dit onderzoek de komende jaren verder uit te bouwen.

Bloed kweken in het lab

Sommige patiënten hebben regelmatig een bloedtransfusie nodig. Maar hoe vaker iemand bloed van een ander ontvangt, hoe groter de kans dat dit door het immuunsysteem wordt afgestoten. Hierdoor kunnen deze mensen niet geholpen worden. Maar voor hen is er hoop. Onderzoekers van Sanquin zijn er in geslaagd bloed te kweken in het lab. Deze doorbraak maakt het mogelijk om voor patiënten bloed te maken dat niet meer verschilt van hun eigen bloed. Helemaal op maat dus! Momenteel kunnen alleen kleine hoeveelheden kweekbloed geproduceerd worden. Om op grotere schaal veilig kweekbloed te kunnen produceren hebben we een klein formaat bioreactor nodig waarin we kunnen testen hoe we de rode bloedcellen zo efficiënt mogelijk kunnen kweken.

Eigen bloedcellen repareren

Sommige patiënten lijden aan een erfelijke aandoening die de aanmaak van bloedcellen ernstig verstoort. Onderzoekers van Sanquin ontwikkelen technologieën die genetische defecten in bloedvormende stamcellen kunnen repareren. Na het terugbrengen van hun gerepareerde stamcellen zullen deze patiënten zelf in staat zijn om gezond bloed te maken, waardoor de afhankelijkheid van transfusies verdwijnt
De technologie die nodig is om de genetische fout in het DNA van deze patiënten te corrigeren, is complex. Er is nog veel onderzoek nodig, dat we samen met steun van derden kunnen opstarten. Dat zou fantastisch zijn. Want het is meer dan baanbrekend als we deze droom kunnen realiseren.

Kanker genezen met bloed

Afweercellen kunnen kankercellen precies herkennen en doden. Vaak zitten deze afweercellen in tumoren, maar slagen ze er niet in om die tumoren af te breken. Of ze raken voortijdig uitgeput. Maar de afgelopen jaren zijn spectaculaire resultaten geboekt. Door afweercellen in het lab op te kweken en daarna in te spuiten bij de patiënt, verdween de tumor bij een deel van de mensen met een tot nu toe onbehandelbare vorm van kanker.

Er zijn daarmee veel nieuwe inzichten verkregen die ons kunnen helpen om de effectiviteit van deze celtherapieën tegen kanker te verhogen. Onderzoekers van Sanquin willen methoden ontwikkelen waarmee de opgekweekte afweercellen goed in de tumoren kunnen functioneren en niet uitgeput raken.